FANDOM


I BetterGeo så vittrar kalksten (bryts ned) när den kommer i kontakt med vatten. Detta händer i verkligheten också! Det är en kemisk reaktion som sker när vatten kommer i kontakt med kalkstenen, kalket bryts ut och blandas med vattnet för att sedan rinna bort.

När kalksten bryts ned av vatten i BetterGeo så kan kalkstensdamm släppas ut, detta kan användas på samma sätt som benmjöl, alltså för att gödsla grödor. Kalkstensdamm används också i receptet för Rökgasrenaren.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.