Advertisement

The Sandman Will Keep You Awake - The Loop

01:40
Peat.png
Torv.
Peat dry.png
Torkad torv.
Peat blocks.jpg
Receptet för trädgårdsblock.

Torv är en organisk jordart som bildas när ofullständigt förmultnade växter samlas i igenväxta sjöar eller vid försumpning av tidigare torr mark. Torv bildas i kärr och mossar. Skillnaden mellan dessa är att mossar bara får vatten från nederbörd medan kärret också har tillgång till grundvatten.

Torv ersätter jord i BetterGeo.

Vitmossa växer på torv i BetterGeo.

Torv går även att använda som bränsle. För att använda torv som bränsle så måste det torkas först, detta görs genom att lägga ett torvblock i arbetsbänken.

Torv kan göras till trädgårdsblock genom receptet till höger.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.