FANDOM


Moraine blocky

Storblockig morän.

Denna typ av morän innehåller som namnet antyder en påfallande mängd block, ofta större än 1 meter i diameter. På grund av alla blocken är områden med storblockig morän både svårgrävd och svårframkomlig. Denna typ av morän lämpar sig inte för odling.

Storblockig morän ersätter jord i BetterGeo.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.