FANDOM


Steel

Stål

635657095010557528

Receptet för att göra stål

Stål är en legering mellan 7 järn, 1 kol och 1 volfram i BetterGeo. Delarna läggs i legeringsugnen för att göra stål.

I verkligheten är stål en legering (fast lösning) av metallen järn och ickemetallen kol. Dessutom innehåller legeringen ofta andra metaller (som t.ex. krom, volfram eller mangan) för att ge stålet speciella egenskaper.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.