FANDOM


Smeltery furnace front off

Smältverk

Smelteryrec

Recept för smältverket (från och med 1.2)

Smaltverk recept

Gamla receptet för smältverket

Ett smältverk behövs för att utvinna metaller från malm i BetterGeo. De block och mineral/metaller som kan stoppas in i smältverket för att ge tackor:

Du behöver 8 delar av malmen för att få en tacka. Olika mängd av slagg bildas när du utvinner metaller från malm. Du kan stoppa in 10 slaggdelar i smältverket för att få tillbaka en tacka. Det behövs olika mängd värme för att smälta olika metaller. Det finns 3 platser att lägga bränsle på (kol eller hinkar av lava). Nedan ser du hur mycket man får ut och hur mycket värme som krävs. Smältverket byggs av en ugn och 8 fältspat.

Smältverket genererar också föroreningar. Aska sprider sig runt smältverket när den är aktiv. Askan förstör växtlighet och skadar både spelare och djur. Rökgasrenaren behöver installeras för att förhindra föroreningar att spridas.

Input/Output 

Slaggen måste stoppas i smältverket igen för att få ut en extra tacka

Input/ Output

Om du har 8 delar av de nedan så kan du få fram en tacka med en bränsle (utan slagg).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.