BetterGeo Wikia
Advertisement

Skiffer

Slipad skiffer

Skiffer hittas i horisontella lager i berg och under jord ovanför magmatiska och metamorfa bergarter i BetterGeo. Skiffer kan hittas i "Grand Canyon"-liknande stratigrafi tillsammans med sandsten och kalksten.

Skiffer kan slipas med sandpappret.

Skiffer är en sedimentär bergart vari de ingående partiklarna i huvudsak har lerstorlek (mindre än 0,002 mm). Ett annat namn är helt enkelt lersten.

Advertisement