FANDOM


Fluegascleaner

Den installerade rökgasrenaren

Fleugascleaner

Receptet för rökgasrenaren

Rökgasrenaren är en utbyggnad på smältverket. Den behövs för förhindra att föroreningar sprids. Rökgasrenaren byggs med 6 stål, 2 ull och en kalkstensdamm.

Från patch 1.2.1 kan rökgasrenaren installeras på sidan av smältverket för att göra plats för en hoppare på ovansidan av smältverket.

Från och med patch 2.0 så samlar rökgasrenaren på sig aska som måste tömmas emellanåt för att fortsätta fungera. Askan kan återvinnas genom att smältas ned till titan i smältverket.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.