FANDOM


Pumice

Pimpsten

Pimpsten är en magmatisk bergart som flyter på vatten i BetterGeo. Om man lägger ut ett pimpstensblock i vatten så kommer det flyta, och om vattnet rinner så kommer blocket följa med. Däremot kommer blocken gå sönder om du sätter två pimpstensblock bredvid varandra.

Pimpsten finns endast i Kreativt läge just nu.

Pimpsten bildas vid explosiva vulkaniska utbrott. När magma kommer i kontakt med atmosfären stelnar den till glas med gasbubblor. Glaset plus bubblorna bildar pimpstenar som kan ha lägre densitet än vatten och därför flyta på det.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.