FANDOM


Pumice

Pimpsten

Pimpsten är en magmatisk bergart som flyter på vatten i BetterGeo. Om man lägger ut ett pimpstensblock i vatten så kommer det flyta, och om vattnet rinner så kommer blocket följa med. Däremot kommer blocken gå sönder om du sätter två pimpstensblock bredvid varandra.

Pimpsten finns endast i Kreativt läge just nu.

Pimpsten bildas vid explosiva vulkaniska utbrott. När magma kommer i kontakt med atmosfären stelnar den till glas med gasbubblor. Glaset plus bubblorna bildar pimpstenar som kan ha lägre densitet än vatten och därför flyta på det.