Advertisement

The Sandman Will Keep You Awake - The Loop

01:40
Moraine farmland.png
Odlingsjord.

Odlingsjord kan tillverkas för att ge snabb odling. Det görs genom att kombinera torv, lera eller lerig morän och kompost. Kompost görs genom att återvinna mat eller ruttet kött i Återvinningsstationen.

Mulch rec.jpg
Recept.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.