BetterGeo Wikia
Advertisement

Odlingsjord.

Odlingsjord kan tillverkas för att ge snabb odling. Det görs genom att kombinera torv, lera eller lerig morän och kompost. Kompost görs genom att återvinna mat eller ruttet kött i Återvinningsstationen.

Recept.

Advertisement