FANDOM


Moraine

Morän.

Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker ca 75 procent av Sveriges markyta. Den bildades när inlandsisen malde ner och drog med sig berg och jord. Morän är en osorterad jordart vilket betyder att den kan innehålla en blandning av lera, sand, grus, stenar - och till och med stora block.

Morän ersätter jord i BetterGeo.

Morän går medelbra att odla i.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.