FANDOM


Marble

Marmor

Marble lapis

Marmor med lapis lazuli

Marblebricks

Slipad marmor

Marmor (den metamorfa ekvivalenten till kalksten) kan hittas i närhet till bandad järnmalm, andra metamorfa bergarter (bland annat glimmerskiffer) eller i egna massor i BetterGeo. Det kan också hittas i zoner där skarn finns. I modden kan man utvinna zinkblände från marmor. Det finns även lapis lazuli-fynd i marmor.

Marmor kan slipas med sandpappret.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.