FANDOM


Moraine clay

Lerig morän.

Denna typ av morän är relativt ovanlig i Sverige och påträffas i områden med lätteroderade sedimentära bergarter som kalksten, lerskiffer och sandsten. Lerig morän har en hög andel lerpartiklar (mer än 15 procent) och går att odla i. Områden med lerig morän är bland annat Skåne, Gotland och Öland.

Lerig morän ersätter jord i BetterGeo.

Lerig morän går mycket bra att odla i.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.