FANDOM


Redstone dust

Koppar

Copperingot

Koppartacka

Koppar (Cu) är en basmetall som kan hittas i block av skarn, basalt och gabbro i BetterGeo. Koppar ersätter rödsten i originalversionen av Minecraft. Fjällnejlikan kan hjälpa dig hitta koppar, då den växer på kopparhaltig mark.

I verkligheten kommer koppar från olika typer av kopparmineraliseringar. De vanligaste är så kallade porfyrkopparmalmer, men även skarnmineraliseringar och utfällningar på och under havsbottnar (delvis bildade på liknande sätt som bandade järnmalmer) kan innehålla brytbara mängder koppar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.