FANDOM


Pebble

Klapper.

Ett klapperfält består av endast grus eller sten och räknas därför som en sorterad jordart. Det är vågor som har sorterat bort den sand och lera som fanns där från början. Klapperfält markerar ibland Högsta kustlinjen, dvs. den högsta nivå som vattnet nådde efter att inlandsisen smält bort.

Klapper ersätter jord i BetterGeo, men endast på en viss höjd som markerar högsta kustlinjen (HK).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.