BetterGeo Wikia
Advertisement

Kimberlit

Kimberlit med diamanter

Kimberlit är en magmatisk bergart som uppkommer som pipor i BetterGeo. Vissa av kimberlitpiporna innehåller diamanter. Diamantmalm är utbytt mot kimberlit i BetterGeo. Kimberlit kan hittas på alla djup.

Kimberlit är alltså en bergart och inte en malm i sig. Innehåller den diamanter är den naturligtvis värdefull. Cirka en tiondel av alla kimberliter man hittat innehåller diamanter.

Kom dock ihåg att diamant är helt och hållet uppbyggt av kolatomer och att kol inte är en metall!

Advertisement