BetterGeo Wikia
Advertisement

Sedimentära bergarter bildas genom kompaktion och litifiering ("förstening") av sediment. Sedimenten kan vara allt från lera, sand, grus eller skal från marinlevande djur. I BetterGeo kan du hitta sedimentära bergarter på många platser, ofta i "Grand Canyon"-inspirerade miljöer och stratigrafier. De är speciellt synbara i den nya miljön (biome) "Extreme sedimentary hills" vilket är engelska för "extrema sedimentära kullar och berg".

Ett sediment av lerpartiklar litifieras till lersten eller lerskiffer , ett sediment av sandpartiklar till sandsten o.s.v. Kalkskaliga organismer som dör och singlar till havsbotten bildar kalksediment som blir kalkstenar. Till gruppen sedimentära bergarter räknas också sådana som bildats genom kemisk utfällning.

En av de nya miljöerna (biomes), där de sedimentära bergen syns väl.

 

All items (5)

Advertisement