FANDOM


Nedan listas alla mineral och metaller som finns i BetterGeo. Några av mineralen eller metallerna finns med i originalversionen av Minecraft men har på något sätt ändrats i BetterGeo.

Ores

Gabbro är en av de nya malmerna i BetterGeo, i den kan du hitta både koppar och titan om du har tur!

All items (22)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.