BetterGeo Wikia
Advertisement

Metamorfa bergarter är bergarter som genomgått någon form av omvandling i mineralogi, textur eller i viss mån kemisk sammansättning. Denna omvandling kallas metamorfos och är ett resultat av ändrade temperatur- och tryckförhållanden. Den bergart som omvandlats kan från början ha varit sedimentär eller magmatisk.

Gnejs, som tunneln är gjord av, är en av de nya metamorfa bergarterna i BetterGeo.

 

All items (4)

Advertisement