BetterGeo Wikia
Advertisement

Malmer, mineral och metallbärande stenar är viktiga i Minecraft och BetterGeo. De ingår i många recept till att bygga maskiner, olika föremål och överlevnadsutrustning. Nedan kan du hitta båda nya och gamla malmer i Minecraft-modden BetterGeo. I Minecraft-modden skiljer man inte alltid på malmen, de mineral som utgör malmen (mineraliseringen) eller på den bergart som mineralet sitter i.

Strikt geologiskt sett är en mineralisering en naturligt bildad anrikning av mineral. Om mineraliseringen är lönsam att bryta ur ekonomisk synpunkt är den en malm.

Gabbro är en av de nya malmerna i BetterGeo, i gabbro kan du hitta både koppar och titan om du har tur!

All items (11)

Advertisement