FANDOM


Magmatiska bergarter bildas när magma (smält berg) svalnar och kristalliserar på olika nivåer av jordskorpan. 

Granite1 bettergeo

Granitiska berg är en av de nya miljöerna (biome) i BetterGeo.

 

All items (5)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.