FANDOM


Gångbergarter och pipor är intressanta bergartstyper! Ibland syns de på marknivå, ibland vid stora djup. De varierar i längd, bredd och riktning. I BetterGeo är dessa bergartstyper simplifierade och uppträder inte på havsbotten utan bara på land (de kan dock göra det i verkligheten). Gångbergarter och pipor bildas när magma intruderar en spricka eller annan svaghetszon i en bergart. Sådana kan bland annat bildas intill och i gränsen mellan tektoniska plattor eller i rift-system.

Kimberlit

En kimberlitpipa med diamanter.

All items (4)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.