BetterGeo Wikia
Advertisement

Kalksten

Kalksten med kol

Slipad kalksten

Kalksten kan hittas i horisontella lager i berg och under jorden ovanför metamorfa och magmatiska bergarter i BetterGeo. Kalksten kan hittas tillsammans med skiffer och sandsten i en "Grand Canyon"-liknande stratigrafi. Kalksten är, tillsammans med sandsten, en av de nya kolmalmerna som ersätter kolmalm i originalversionen av Minecraft.

Kalksten kan slipas med sandpappret.

Kalksten är en sedimentär bergart som i de flesta fall har bildats genom att kalkskaliga organismer dött och ansamlats på havsbotten. I en del fall kan kalkavlagringar också bildas genom kemisk utfällning. Metamorf kalksten heter marmor. Ingen av dessa bergarter är alltså malmer ur geologisk synpunkt, men mineraliseringar eller malmer kan finnas i eller intill dem.

Kalksten består av mineralet kalcit som har formeln CaCO3. Om man droppar syra på den kommer det att "fräsa" på grund av att CO2 (koldioxid) bildas.

Advertisement