BetterGeo Wikia
Advertisement

Järnmalm

Järntacka

Järn (Fe) är en metall som kan hittas i skarn och bandad järnmalm i BetterGeo. Dessa block ersätter järnmalm från originalversionen av Minecraft. Järn kan hittas med hjälp av den magnetiska kompassen.

I verkligheten är de största järnförekomsterna av flera typer. I Sverige finns apatitjärnmalmer (som t.ex. Grängesberg, Kiruna och Malmberget), skarnjärnmalmer (som t.ex. Dannemora) och bandade järnmalmer (som t.ex. Striberg, Stripa och Stråssa).

Advertisement