Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25
Sgu iron ore.png
Järnmalm
Iron ingot.png
Järntacka

Järn (Fe) är en metall som kan hittas i skarn och bandad järnmalm i BetterGeo. Dessa block ersätter järnmalm från originalversionen av Minecraft. Järn kan hittas med hjälp av den magnetiska kompassen.

I verkligheten är de största järnförekomsterna av flera typer. I Sverige finns apatitjärnmalmer (som t.ex. Grängesberg, Kiruna och Malmberget), skarnjärnmalmer (som t.ex. Dannemora) och bandade järnmalmer (som t.ex. Striberg, Stripa och Stråssa).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.