BetterGeo Wikia
Advertisement

Gabbro

Gabbro med koppar

Gabbro med titan

Slipad gabbro

Gabbro kan hittas vid havsbotten eller på land, ofta tillsammans med granit och gnejs, i BetterGeo. Man kan hitta både titan och koppar i gabbro.

Gabbro kan slipas med sandpappret.

Gabbro är en intrusiv magmatisk bergart, dvs. en magma som stelnat nere i jordskorpan. Om magman som bildade gabbron hade kommit upp till jordytan hade det blivit en basalt istället.

Ur geologisk synpunkt är gabbro alltså inte en malm. En del gabbror kan dock innehålla malmmineral, bl.a. koppar- och nickelhaltiga sådana.