FANDOM


Gabbro 2

Gabbro

Gabbro redstone2

Gabbro med koppar

Gabbro titanium2

Gabbro med titan

Gabbrobricks

Slipad gabbro

Gabbro kan hittas vid havsbotten eller på land, ofta tillsammans med granit och gnejs, i BetterGeo. Man kan hitta både titan och koppar i gabbro.

Gabbro kan slipas med sandpappret.

Gabbro är en intrusiv magmatisk bergart. Ur geologisk synpunkt är gabbro alltså inte en malm. En del gabbror kan dock innehålla malmmineral, bl.a. koppar- och nickelhaltiga sådana.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.