FANDOM


Glacial erratic

Flyttblock.

Flyttblock är stora stenblock som brutits loss från berg och transporterats bort av inlandsisen. Blocket färdades med i isens rörelseriktningen tills isen smälte och blocket lämnades kvar lite varstans i terrängen. Flyttblock kan därför ha en helt annan sammansättning än närliggande berg.

Flyttblock kan hittas på eller i olika typer av morän.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.