Advertisement
Diorite.png
Diorit i BetterGeo.

Diorit är en magmatisk bergart som kan hittas tillsammans med bergarter som granit, gabbro och andesit i BetterGeo.

Diorit kan slipas med sandpappret.

Dioritebricks.png
Slipad Diorit i BetterGeo.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.