FANDOM


Diabase

Diabas

Diabasebricks

Slipad diabas

Diabas är en magmatisk gångbergart. Diabas kan hittas som gångar i BetterGeo.

Diabas kan slipas med sandpappret.

Diabas har samma kemiska sammansättning som gabbro (som är magma som stelnat på stora djup i jordskorpan) och som basalt (som är magma som stelnat på jordytan). Diabas är likadan magma som stelnat i en spricka i jordskorpan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.