BetterGeo Wikia
Advertisement

Recept för bokhyllorna.

I BetterGeo finns det fyra bokhyllor för geologiböckerna, Bergart, Jordart, Mineral och Metallurgi. Receptet kan ses till höger, en cirkel med träplankor och en av de material som tillhör bokhyllekategorin du vill göra (ex. gabbro för att göra en bergartsbokhylla). När du fyllt upp alla böcker i bokhyllan så får du ett achievement. När du fyllt alla bokhyllor så får du det sista achievementet!

Bokhylla som fyllts med några böcker.

Advertisement