BetterGeo Wikia
Advertisement

Bauxit

Bauxit är en aluminiumrik jordart som bildas i tropiska klimat på grund av vittringen av underliggande berggrund. Bauxit kan hittas i stora mängder ovanför granit och tillsammans med kalksten, skiffer eller gnejs i tropiska klimatzoner (djungel biome) i BetterGeo. Bauxit är en av de största källorna till aluminium både i BetterGeo och i verkligheten!

Bauxit utvinns med hjälp av smältverket.

Advertisement