FANDOM


Basalt

Basalt

Basalt kan hittas på både havsbotten och på land, antingen för sig själv eller tillsammans med gabbro, i BetterGeo.

Koppar kan hittas i basalt, vilket delvis ersätter rödstenmalmblock i originalversionen av Minecraft.

Basalt är en vulkanisk bergart som oftast bildats av ett stelnat lavaflöde, ibland av en tuff. Ur geologisk synvinkel är basalt alltså inte någon malm. Vissa malmer (eller mineraliseringar) kan dock uppträda i samma miljö som basalt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.