BetterGeo Wikia
Advertisement

Bandad järnmalm

Bandad järnmalm (BIF) hittas bland sedimentära bergarter som kalksten, sandsten och skiffer, men också nära marmor, i BetterGeo. Bandad järnmalm är en av de nya järnmalmerna som ersätter järnmalmsblock i originalversionen av Minecraft. Du kan hitta bandad järnmalm lätt genom att använda den magnetiska kompassen. Kompassen reagerar när du är mindre än 20 block ifrån ett block av bandad järnmalm.

I Sverige, t.ex. i Bergslagen, förekommer bandade järnmalmer tillsammans med vulkaniska bergarter och kalkstenar.

Advertisement