BetterGeo Wikia
Advertisement

Från och med uppdatering 2.0 finns böcker om geologi med i BetterGeo. Böckerna kan fås på två olika sätt. Genom att kombinera materialet som du vill ha en bok för tillsammans med en bok, eller genom att slå på ett mod option som gör att varje gång du hittar en ny bergart, ett nytt mineral etc. så får du en bok över det materialet. Detta slår du på genom att trycka på Mods i spelets huvudmeny, sedan trycka på BetterGeo i den vänstra menyn och sen config. Aktivera betterGeoBooksOnDiscovery genom att trycka på den så det står true.

Böckerna är uppdelade i fyra kategorier som kan läggas i fyra olika bokhyllor. Nedan ser du alla böcker uppdelade i sina kategorier. I Berg-kategorin finns även allmänna böcker om sedimentära, magmatiska och metamorfa bergarter. Dessa kan skapas genom att kombinera en sedimentär, magmatisk eller metamorf bergart tillsammans med två böcker.

Recept för böcker.

Berg

 • Alunskiffer
 • Andesit
 • Bandad järnmalm
 • Basalt
 • Diabas
 • Diorit
 • Gabbro
 • Glimmerskiffer
 • Gnejs
 • Granit
 • Kalksten
 • Kimberlit
 • Lerskiffer
 • Magmatiska bergarter
 • Marmor
 • Metamorfa bergarter
 • Pegmatit
 • Sandsten
 • Sedimentära bergarter
 • Skarn

Jord

 • Bauxit
 • Flyttblock
 • Klapperfält/HK
 • Lerig morän
 • Morän
 • Storblockig morän
 • Torv

Mineral

 • Akvamarin
 • Cordierit
 • Fältspat
 • Granat
 • Järn
 • Kassiterit
 • Koppar
 • Kvarts
 • Monazit
 • Spodumen
 • Tantalit
 • Titan
 • Topas
 • Turmalin
 • Volframit
 • Zinkblände

Metallurgi

 • Aska
 • Brons
 • Mässing
 • Slagg
 • Stål
Advertisement