BetterGeo Wikia
Advertisement

Alunskiffer är en variant av lerig skiffer. Det är en sedimentär bergart som har bildats genom att lera, döda växter och djur har lagrats ovanpå varandra och sedan tryckts ihop tills att det har blivit en bergart. Genom att det är så mycket organiskt material i alunskiffer kan den innehålla olja. Det finns ofta fossil i alunskiffer.

Advertisement