BetterGeo Wikia
Advertisement

Återvinningsstationen

Återvinningsstationens interface

Receptet för återvinningsstationen

Återvinningsstationen hjälper dig återvinna saker som du inte behöver längre. För att återvinna saker behövs bränsle. Du kan till exempel smälta ner en järnhacka om den är trasig för att få tillbaka järn, men pinnarna kommer att brinna upp. Mängden bränsle som behövs styrs av hur hög smältpunkt materialet har, detta kan ses på sidan om Smältverket.

Återvinningsstationen byggs av 4 stål, 2 kopparblock och 2 kolvar.

Advertisement